Oavsett vilken Ford du vill köra så kan Ford Leasing vara lösningen för dig som kund. Leasing är en finansieringsform där finansbolaget äger bilen och förare/företag nyttjar den.Det är enkelt och ekonomiskt att finansiera företagets fordon via leasing då momsen på leasingavgiften till hälften är avdragsgill (personbilar) och företaget behöver inte binda upp sitt kapital. Ford finansiering anpassar leasingavtalet efter företagets behov och hjälper Er att hitta en lösning som passar Ert företag.

Hos oss kan du också göra tillägg och lägga till serviceavtal i finansieringen.